برچسب: تخفیفات تجاری

تخفیفات نقدی و تخفیفات تجاری

تخفیفات نقدی و تخفیفات تجاری؛ در این مقاله به مفاهیم زیر خواهیم پرداخت : تعریف تخفیفات تجاری تعریف تخفیفات نقدی تاثیر و تفاوت تخفیفات نقدی و تجاری در گزارشات حسابداری تخفیفات تجاری و نقدی در حسابفا باید توجه داشته باشیم که تخفیفات نقدی با تخفیفات تجاری و هدف از ثبت هریک متفاوت است و با […]

نکیسا ادیب