برچسب: حسابداری نقدی

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب روشی برای زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها در اسناد حسابداری است و از آنجایی که زمان شناسایی و ثبت اسناد، در سیستم حسابداری تاثیر موثری خواهد داشت، بنابراین مبانی حسابداری از جمله موارد حائز اهمیتی خواهد بود که باید در سیستم حسابداری به آن پرداخته شود.

admin