برچسب: دزدگیر

معرفی خانه هوشمند مبنا

خانه خود را همراه ببر خانه هوشمند مبنا ارایه کننده سیستم های خانه هوشمند و دزدگیر اینترنتی هوشمند بیسیم (Z-wave) با استفاده از App سیستم امنیتی , حفاظتی و خانه هوشمند خود را از راه دور فعال , غیر فعال و برنامه ریزی کنید. در هنگام خطر آژیر را بر روی موبایل در یافت کنید. […]

نکیسا ادیب