برچسب: راس گیری

راس گیری چک چیست؟

راس گیری چک روش محاسبه سررسید واقعی تعدادی چک دریافتی با مبالغ مختلف و در تاریخهای مختلف می باشد . فرض کنید می خواهید در یک معامله با استفاده از چکهای متنوع مشتریان خود که مبلغ و تاریخ متفاوتی دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال را برای ۴۵ روز بعد پرداخت کنید، می توانید از راس […]

admin