برچسب: سامانه مودیان

همه چیز درمورد سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی با هدف یکپارچه‌ سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده است. شرکت‌ها بر اساس قوانین تسهیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، باید تکالیف خود را برای اتصال به این سامانه و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.

admin

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب روشی برای زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها در اسناد حسابداری است و از آنجایی که زمان شناسایی و ثبت اسناد، در سیستم حسابداری تاثیر موثری خواهد داشت، بنابراین مبانی حسابداری از جمله موارد حائز اهمیتی خواهد بود که باید در سیستم حسابداری به آن پرداخته شود.

admin

سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی، سامانه‌ای آنلاین تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی است که برای جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مودیان مالیاتی و دریافت گزارش‌های الکترونیکی مودیان، از طریق ایجاد یک کارپوشه‌ اختصاصی در نظر گرفته شده است. این کارپوشه در واقع پل ارتباطی مودیان و سازمان امور مالیاتی است و همه اشخاص حقیقی و حقوقی […]

نکیسا ادیب