برچسب: مزایده

ضمانت نامه بانکی چیست و چه کاربردی دارد؟

ضمانت نامه بانکی جزء یکی از خدمات بانک‌ ها به مشتریانشان محسوب می‌شود. به‌ عبارت دیگر فرد می‌ پذیرد تا دیون دیگری را بپردازد یا خسارات ناشی از عمل او را جبران کند . یکی از خدمات مهم بانک‌ ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه است. بانک‌ ها با این اقدام […]

admin