برچسب: پروژه

معرفی دپارتمان PMO شرکت مدیران پروژه های سبز هوشمند

مقدمه امروزه بسیاری از سازمان ها، از ساختارهای پروژه ای برای انجام امور خود بهره می گیرند. مهمترین عامل کلیدی موفقیت این سازمان ها، مدیریت صحیح پروژه ها و طرح ها است. استفاده از دفاتر مدیریت پروژه (PMO) عمده ترین مکانیزمی است که در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرد. نقش های PMO متنوع […]

admin