برچسب: چک

راس گیری چک چیست؟

راس گیری چک روش محاسبه سررسید واقعی تعدادی چک دریافتی با مبالغ مختلف و در تاریخهای مختلف می باشد . فرض کنید می خواهید در یک معامله با استفاده از چکهای متنوع مشتریان خود که مبلغ و تاریخ متفاوتی دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال را برای ۴۵ روز بعد پرداخت کنید، می توانید از راس […]

admin

چک برگشتی

اسناد پرداختنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی دهد حسابهای دریافتنی نامیده می شود. نکته: احتمال وصول طلب در […]

admin