نحوه ثبت کردن سند حقوق و دستمزد پرسنل در حسابفا

admin

در پایان هر ماه بابت ثبت هزینه حقوق مراحل زیر را طی می کنیم :

ابتدا حساب تفصیلی هزینه حقوق و نام پرسنل را ایجاد می نماییم. از منو تعاریف وارد صفحه ی حساب های تفصیلی می شویم. سایر تفصیلی را کلیک کرده از قسمت سمت راست، افزودن حساب به گروه را انتخاب می کنیم .

ابتدا باید حساب تفصیلی هزینه حقوق را ایجاد نماییم و به حساب معین هزینه حقوق ربط  دهیم .

حساب تفصیلی برای حقوق پرداختنی نیز ایجاد می کنیم. نام  پرسنل در حساب تفصیلی تعریف و به حساب معین حقوق پرداختنی ربط می دهیم.

سپس از منو عملیات مالی وارد صفحه ی سند حسابداری می شویم .

در این پنجره سند حسابداری مربوط به هزینه حقوق آن ماه را به تاریخ پایان ماه ثبت می کنیم :

حساب معین : هزینه حقوق و حساب تفصیلی را نیز هزینه حقوق انتخاب می کنیم در ردیف شرح کلیک کرده و سیستم شرحی که در بالا تایپ کرده ایم را بصورت اتوماتیک درج می نماید . در ستون بدهکار کل هزینه حقوق که در آن ماه باید به تمامی پرسنل بپردازیم را وارد می کنیم .

در ردیف بعد : حساب معین: حقوق پرداختنی و حساب تفصیلی نام پرسنل را انتخاب کرده ، در ردیف شرح کلیک می کنیم تا شرح درج شود سپس مبلغ حقوقی که به آن پرسنل بابت یک ماه باید بپردازیم را در ستون بستانکار درج می کنیم .

در ردیف بعد مثل ردیف قبل مراحل را طی کرده تنها تفاوت آن در حساب تفصیلی است که نام پرسنل دیگری انتخاب می کنیم و مبلغ حقوق مربوط به آن شخص را در ستون بستانکار درج می نماییم .

نحوه ثبت سند حقوق

هنگام پرداخت حقوق به پرسنل ( یا هنگامیکه به پرسنل وجهی را پرداخت می کنیم قبل از موعد پرداخت حقوق) بصورت زیر ثبت می زنیم :

 از منو عملیات مالی وارد صفحه ی پرداخت وجه/چک می شویم و گزینه سایر را کلیک کرده ، حساب را حقوق پرداختنی ،

تفصیلی را نام پرسنل انتخاب می نماییم . به هر طریقی که پرداخت انجام شده مثلا نقدی، گزینه افزودن پرداخت نقدی را انتخاب و اطلاعات این قسمت را تکمیل می کنیم در نهایت گزینه ثبت را کلیک می کنیم.

یک نظر ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *