چک برگشتی

admin

اسناد پرداختنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی دهد حسابهای دریافتنی نامیده می شود.

نکته:

  1. احتمال وصول طلب در حسابهای دریافتنی کمتر از اسناد دریافتنی است.
  2. مهمترین نوع اسناد دریافتنی چک می‎باشد. با دریافت چک از شخصی که به ما بدهکار می‎باشد نوع بدهی وی از حساب دریافتنی به اسناد دریافتنی تغییر می‎یابد. این بدهی تا زمان وصول چک یا تسویه مبلغ بدهی وجود دارد و شخص بدهکار ملزم به پاس کردن چک و یا پرداخت وجه در قبال چک ارائه شده می‎باشد.

ماهیت اسناد دریافتنی:

مطالبات هر واحد تجاری جزئی از دارایی‎های آن می‎باشد و با توجه به اینکه دارایی‎ها دارای ماهیت بدهکار می‎باشند حساب‎های دریافتنی و اسناد دریافتنی نیز ماهیت بدهکار دارند.

ثبت حسابداری اسناد دریافتنی:

امروزه در مبادلات تجاری به شکل گسترده ای از چک استفاده می‌‎شود به صورتی که می‎توان گفت چک یکی از مهمترین اسناد مبادلات تجاری می‎باشد. به دلیل اهمیت موضوع، ما در این مقاله ثبت‎های حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش می‎دهیم.

مرحله اول – دریافت وجه یا چک از شرکت آلفا بابت بدهی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹، در این مرحله شرکت آلفا مبلغ  30/000/000 ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ 1398/01/25 و ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ 1398/02/06 به صندوق‎دار شرکت ارائه داده است. در تاریخ 1398/01/19 ثبت‎های زیر انجام می‎شود:

موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک ملت

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا 

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مرحله دوم – وصول یا برگشت چک‎ها:

در تاریخ 1398/01/25 چک 30/000/000 ریالی ارائه شده به شرکت آلفا پاس می‎شود .

اما چک 40/000/000 ریالی واگذار شده به حساب ما به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ 1398/02/06 برگشت خورده و به شرکت عودت می‎شود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد در جریان وصول

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

مرحله سوم – رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالت‎های زیر روی دهد:

حالت اول –  چک برگشتی به شرکت آلفا تحویل داده می‎شود و به ازای آن چک جایگزین دریافت می‌شود و یا مبلغ آن به حساب واریز می‎شود.

ثبت تحویل چک برگشتی به شرکت آلفا به شرح زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

حالت دوم- چک برگشتی رابه شرکت آلفا تحویل می دهیم و با چک دیگر معاوضه می کنیم .

حساب ها و اسناد دریافتنی- اسناد دریافتنی تجاری- شرکت آلفا

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب ها و اسناد دریافتنی- اسناد برگشتی نزد صندوق- شرکت آلفا

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

یک نظر ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *