ترازنامه چیست؟

admin

ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد و در اشکال مختلفی تهیه می شود که نمونه رایج آن به  شکل T است .

معمولا در تهیه ترازنامه ، نکات زیر را در نظر می گیرند :

۱-   نوشتن عنوان :

عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است :

۱-۱ نام واحد اقتصادی : “تعمیر گاه نوریان” 

۲-۱ نام گزارش یا صورت حساب مالی : ترازنامه .

۳-۱ تاریخ گزارش : به تاریخ  31 خرداد ماه  1397، نوشتن تاریخ دارای  اهمیت زیادی می باشد ,  چون مبالغ مندرج در ترازنامه ، وضعیت مالی موئسسه را در آن تاریخ مشخص می نماید .

۲- واحد اندازه گیری :

در حسابداری واحد انداره گیری رویدادهای مالی ، پول رایج هر کشور است که در ایران ریال می باشد .

۳- ترتیب نوشتن دارائی ها :

معمولا در ترازنامه دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند . دارائیهایی که در جریان عادی عملیات زودتر تبدیل به نقد می شوند در ابتدا و دارائیهایی که دیرتر به نقد تبدیل می شوند یا به منظور کسب وجه نقد استفاده می شوند در ردیف های بعدی درج می گردند .

۴-  ترتیب نوشتن بدهیها و سرمایه :

سرمایه بعد از نوشتن بدهیها در ترازنامه می آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد . بدهیهای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .

۵-  طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه :

جمع نهائی هر ستون در طرفین ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:

۱-جمع دوطرف ترازنامه همیشه با هم مساوی می باشند.

۲- جمع دو طرف ترازنامه در یک ردیف نوشته می شوند.

۳- زیر جمع نهایی دو خط موازی کشیده می شود.

یک نظر ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

بدهی و انواع آن

. افراد در مراودات مالی روزانه خود، عملیاتی را انجام می¬دهند که ممکن است منجر به ایجاد بدهی شود. مثل دریافت وام و تسهیلات از بانک و موسسات مالی. تعهدات شخص به افراد حقیقی یا حقوقی که در ازای دریافت کالا یا خدمات صورت می¬گیرد

نکیسا ادیب

چک برگشتی

اسناد پرداختنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی دهد حسابهای دریافتنی نامیده می شود. نکته: احتمال وصول طلب در […]

admin

ماهیت حساب ها

ماهیت حسابها بر اساس معادله اصلی حسابداری که شامل بخش دارایی ها در سمت راست و بدهی ها و سرمایه در سمت چپ می باشد تعیین می‎گردد. هر یک از حسابها در حسابداری ( به استثنای حساب های انتظامی) با توجه به نوع خود متعلق و یا مرتبط با سمت راست و یا سمت چپ […]

admin