کسورات حقوق و دستمزد

آیلار طاهری

کسورات در حقوق و دستمزد چیست؟

کسورات مبالغی است که به موجب قانون یا طبق توافقات بین کارگر و کارفرما از حقوق و دستمزدکارمندان کسر می گردد.

کسورات حقوقو ودستمزد به دو دسته قانونی و توافقی تقسیم می شود که عمده ترین کسورات حقوق و دستمزد به صورت زیر می باشد:

کسورات قانونی:

کسورات قانونی با اهدافی خاص و در زمینه‌ های مشخصی از قرارداد کم می‌شوند. این نوع از کسورات بنا به ماهیت قراردادها می‌توانند بیشتر یا کمتر باشند و میزان آن به مفاد قرارداد بستگی دارد.

بیمه سهم کارگر/ مالیات حقوق و دستمزد/اجرائیات صندوق ( کسور صندوق اجرا)

بیمه سهم کارگر:

همانطور که میدانید اشخاص به منظور استفاده از مزایای بیمه مبالغی را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز می کنند.۷% بیمه سهم کارگر که به عنوان کسورات قانونی حقوق و دستمزد کارگر منظور می گردد و براساس حقوق مزایای مشمول بیمه یعنی ( حقوق و مزایا به غیر از حق اولاد، عیدی و پاداش و غرامت اخراج) محاسبه می شود. این درصد بیمه از حقوق کارگر کسر میگردد و از سمت کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود. که مهترین آنها عبارتند از:

۲۳% بیمه سهم کارفرما که این حق بیمه دارای ۲ نکته اساسی می باشد که باید به آن توجه داشت.

الف) ۲۰% حق بیمه اجتماعی

ب) ۳% حق بیمه بیکاری

۲۰% حق بیمه اجتماعی محاسبه شده توسط کارفرما به حساب سازمان تأمین واریز می شود و ۳% حق بیمه بیکاری به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز می شود تا بیمه شدگان، تحت حمایت اجتماعی دیگری علاوه بر مزایای بیمه قرار گیرند و آن اینکه در زمان بیکاری تحت شرایط خاصی از این محل حقوق دریافت کنند.ب

  • بارداری
  • بیمه های درمانی، حوادث و بیماری ها
  • حق بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی
مالیات حقوق و دستمزد:

مالیات حقوق و دستمزد جزوء کسورات قانونی محسوب می شود. کارفرما باید با توجه به جدول مالیاتی و پس از کسر معافیت های مالیات، مالیات متعلقه کارگر را از حقوق کارگر کم کرده و به اداره مالیات پرداخت نماید.

اجرائیات صندوق ( کسور صندوق اجرا) :

اجرائیات به مبالغی اطلاق می شود که براساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی یا قانون باید بوسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد. بنابراین یکی از کسورات قانونی حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق اجرا می باشد.

صدور حکم دادگاه ممکن است به دلایل زیر باشد:

الف) عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و ارائه شکایت طلبکار به دادگستری برای دریافت طلب خود
ب) محکوم شدن کارگر به پرداخت جریمه یا غرامت به واسطه شکایت کارفرما به دلیل وارد آوردن خسارت به کارخانه یا سایر موارد توسط کارگر، البته باید توجه داشت براساس قانون اگر مبلغ مورد شکایت بیش از یک سوم ( ) حقوق ماهیانه کارگر باشد به موجب حکم دادگاه مبلغ فوق به صورت اقساط ماهانه از حقوق و دستمزد کسر و به حساب صندوق اجرا واریز می گردد.

کسورات توافقی:

مبالغی که براساس توافق بین کارگر و کارفرما و یا طبق قرارداد بین آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق شخص کارمند کسر می شود را کسورات توافقی میگویند.

وام / مساعده( پیش پرداخت حقوق)

وام:

اگر کارگر از شرکت و کارفرما هر نوع وام‌ ضروری دریافت کرده باشد برای برگرداندن قسط وام مبلغ آن به عنوان کسورات توافقی از حقوق شخص کسر میگردد. مقدار قسط وام بنا بر توافق بین کارگر و کارفرما خواهد بود.

مساعده( پیش پرداخت حقوق):

منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد.

یک نظر ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

فضل الله اکبری; با یکی از اندیشمندان حسابداری آشنا شویم

دکتر فضل الله اکبری نخستین استاد حسابداری در ایران، مروج دانش حسابداری علمی، موسس دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشکده تهران و پدر علم حسابدرای ایرا می باشند.

نکیسا ادیب

مزایای حقوق و دستمزد

مزایای حقوق و دستمزد چیست؟ درکنار حقوق و دستمزد کارکنان مبالغی دیگر علاوه بر حقوق به آنها تعلق میگیرد که به آنها مزایا حقوق و دستمزد گفته میشود. برخی از آنها جز مزایا ثابت ومستمر کارکنان است. و برخی دیگر جز مزایای غیرمستمر است و یا به تصمیم کارفرما به کارکنان تعلق میگیرد. مزایای ثابت […]

آیلار طاهری

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد چیست؟ اجزای حقوق و دستمزد حقوق و دستمزد در حسابداری حقوق و دستمزد در حسابفا حقوق و دستمزد چیست؟ حقوق و دستمزد به معنی پرداخت هزینه ای است که در قبال انجام کار کارمندان هر شرکت به آن ها از سمت بخش مالی یا حسابداری پرداخت می شود.به بیانی دیگر هزینه حقوق […]

آیلار طاهری

سیستم حسابداری ادواری و دائمی و روش ارزیابی انبار FIFO LIFO میانگین

سیستم دائمی در سیستم دائمی یک سابقه مستمر از موجودی کالا تهیه و نگهداری میشود. در روش های دستی، این سیستم بیشتر مناسب کالاهای ارزشمند با تعداد کم است. در سیستم دائمی نگهداری سوابق موجودی کالا از کارهای کاغذی آن، موقع خرید و فروش تا شمارش دوره ای، یکی از وظایف سنگین حسابداری به شمار […]

آیلار طاهری